نمونه سوالت زیست اول دبیرستان (فصل7)

نمونه سوالت زیست اول دبیرستان (فصل7)

پستتوسط sam » جمعه 17 دي ماه , 1389 14:52:05

سئوالات تشریحی فصل هفتم علوم زیستی

2- جسد ماموت ها چگونه سالم باقی مانده است ؟


3- از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف كنید؟


4- علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناك آن را توضیح دهید؟


5- شبكه غذایی ، تراكم جمعیت ، منبع طبیعی و جایگزینی را تعریف كنید؟


6- با ذكر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اكوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟


7- الف- به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاك به پروتئین تبدیل می شود؟


ب- دو منبع تولید آمونیاك در طبیعت را بنویسید؟ و چه باكتریهایی این آمونیاك را به نیترات تبدیل می كند؟


8- زیستگاه و اكوسیستم را تعریف كنید؟


9- الف- روش پاستوریزه كردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه كردن كدام گروه از میكروبها  از بین می روند؟


10- معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟


11- در هر یك از تبدیلات زیر كدام گروه از باكتریها نقش دارند؟


الف- تبدیل آمونیاك به نیترات     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا    


12- چنانچه تراكم جمعیت پرندگان یك جنگل 180 پرنده در هر كیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 كیلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.


13- بوم شناسی و هرم انرژی را تعریف كنید؟


14- الف- دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟


ب- در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟


15- چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟


16- الف- باكتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟    ب- كدام گروه از باكتریها خاك را از نظر نیترات غنی می كنند؟فقط نام ببرید.


17- چرا خوردن غذاهای گیاهی برای انسان به صرفه است ؟


18- سه گروه از عوامل مهم كه در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟


19- عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعیت كدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی كنترل كدام عامل راحت تر است ؟


20- پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟


21- چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟


22- گونه را تعریف كرده و یك مثال از گونه غالب به همراه اكوسیستم آن ذكر كنید؟


23- دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاك را بنویسید؟


24- از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنویسید؟


25- چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟


26- فرایند پوسیدگی را تعریف كنید؟


27- بخش های سخت بدن یك جانور سریع تر تجزیه می شود یا بخش های نرم ، برای هر بخش مثالی بزنید.


28- برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به كشمش تبدیل می كنند، چگونه این كار مانع فساد آن می شود؟


29- باكتریهای تثبیت كنندة نیتروژن كه در ریشة گیاه نخود زندگی می كنند چگونه باعث افزایش نیترات خاك می شوند؟


30- انسان ، امروزه در مقایسه با قرنها ی گذشته از رشد و سلامت بهتری برخوردار است . این امر ناشی از تغییر محیط است یا وراثت؟( به چه دلیل)


31- الف- چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟


ب- به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.


32- وارد شدن تركیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟


33- نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می كند؟


34- نقش باكتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟


35- چرا به زمین های كشاورزی نباید بیش از حد آب داد؟2علت را بنویسید؟


36- بازده تبدیل انرژی در گیاهان و تراكم جمعیت را تعریف كنید؟


37- هر اكوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران را برآورده كند مهمترین عواملی را كه این توانایی را محدود می كنند بنویسید؟


38- علت گرم شدن هوای كرة زمین چیست؟


39- جمعیت و چرخة مواد را تعریف كنید؟


40- توالی و اكولوژی را تعریف كنید؟


41- كدام باكتریها مسؤل تغییرات زیر هستند . الف- تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین


ب- تبدیل نیترات به آمونیاك


42- الف- در كدامیك از روش های نگه داری غذا میكروبها كشته نمی شوند.


ب- مشكل استفاده از روش پرتودهی چیست؟


43- دو شرط از شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یكی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟


44- چرا در یك زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف كننده نمی رسد؟


45- علت بوی بد حاصل از جسد در حال تجزیه جانداران چیست؟


46- منظور از متراكم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟


47- استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداری توضیح دهید.


48- گونة شاخص و كنام را تعریف كنید؟


49- علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟


50- از جمله مواردی كه زندگی بشر امروز را تهدید می كند 2 مورد را بنویسید؟


51- چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الكل نگهداری می كنند؟ توضیح دهید.


52- بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراكم جمعیت ایران تغییر می كند؟ توضیح دهید.


53- منبع طبیعی چیست؟


54- بهترین را ه كنترل افزایش جمعیت چیست؟

برای نویسنده این مطلب sam تشکر کننده ها:
pantea (سه شنبه 21 آذر ماه , 1391 16:59:41)
رتبه: 25%
 
نماد کاربر
sam
کاربر ساده
کاربر ساده
 
پست ها : 19
تاريخ عضويت: پنج شنبه 15 دي ماه , 1389 00:00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 12 بار
امتياز: 986

بازگشت به علوم زیستی اول

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان