پیغام کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا عضو شويد.
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سوم تجربی

   زیست شناسی و آزمایشگاه 2  سوم تجربی

 

نمونه سؤال تشریحی به تفکیک هر فصل

 

فصل

دانلود

حجم

1

کلیک کنید

51KB

2

کلیک کنید

66KB

3

کلیک کنید

49KB

4

کلیک کنید

53KB

5

کلیک کنید

54KB

6

کلیک کنید

68KB

7

کلیک کنید

49KB

8

کلیک کنید

76KB

9

کلیک کنید

48KB

10

کلیک کنید

47KB

11

کلیک کنید

50KB

 

 

 

نمونه سؤال 4 گزینه ای به تفکیک هر فصل

 

فصل

دانلود

حجم

1

کلیک کنید

70KB

2

کلیک کنید

75KB

3

کلیک کنید

60KB

4

کلیک کنید

65KB

5

کلیک کنید

74KB

6

کلیک کنید

85KB

7

کلیک کنید

70KB

8

کلیک کنید

69KB

9

کلیک کنید

63KB

10

کلیک کنید

59KB

11

کلیک کنید

64KB

 

 

 

نمونه سؤال پایانی اول « دیماه»

نمونه

دانلود

حجم

نمونه 1

کلیک کنید

77KB

نمونه 2

کلیک کنید

90KB

نمونه 3

کلیک کنید

70KB

 

 

 

نمونه سؤال پایانی دوم -شهریور-دیماه

نمونه

دانلود

حجم

خرداد 84

کلیک کنید

329KB

شهریور84

کلیک کنید

296KB

دی 84

کلیک کنید

275KB

خرداد 85

کلیک کنید

1.11MB

شهریور 85

کلیک کنید

1.03MB

دی 85

کلیک کنید

220KB

خرداد 86

کلیک کنید

1.56MB

شهریور86

کلیک کنید

962KB

دی 86

کلیک کنید

1.16MB

خرداد 87

کلیک کنید

112KB

شهریور 87

کلیک کنید

280KB

دی 87

کلیک کنید

262KB

خرداد 88

کلیک کنید

299KB

شهریور88

کلیک کنید

186KB

دی 88

کلیک کنید

1.13MB

خرداد 89

کلیک کنید

380KB

شهریور 89

کلیک کنید

396kb

دی 89

کلیک کنید

1.68MB

خرداد 90

کلیک کنید

258kb

شهریور 90

کلیک کنید

365kb

دیماه 90

کلیک کنید

212KB

خرداد 91

کلیک کنید

312KB

شهریور 91

کلیک کنید

286KB

دیماه 91

کلیک کنید

211kb
خرداد 92

کلیک کنید

260kb

شهریور 92

کلیک کنید

291kb

دیماه 92

کلیک کنید  

 

 

 

پاسخ فعالیت ها و خود آزمایی ها - بارم بندی

نوع      

دانلود

حجم

پاسخ فعالیت و خودآزمایی

کلیک کنید

419kb

بارم بندی

کلیک کنید

      171kb

 

 

 

 

انیمیشن های زیستی کتاب زیست سوم تجربی

برای مشاهده از سایت شکیبا باشید.

 

عنوان

دانلود

سایز

1- میتوز و سیتوکینز
210kb
2- ساختار گوش
173kb
3- پمپ سدیم - پتاسیم
1mb
4-  آنتی ژن های سطحی
47kb
5- عملکرد هورمون ها
475kb
6- لقاح در پستانداران
201kb
7- ساختار چشم
16kb
8- عملکرد شبکیه چشم
51kb
9- عملکرد گوش انسان
62kb
10- عملکرد هورمون پروتئینی
568kb
11- چرخه زندگی خزه
298kb
12- جوانه چشایی
54kb
13- تطابق چشم
49kb
14- تقسیم میوز
130kb
15- مقایسه میتوز و میوز
69kb
16- تتراد و نوترکیبی
109kb
17- عملکرد هورمون تیروکسین
67kb
18- آزمایش مزلسون و استال
198kb
19- همانند سازیDNA  -نمونه1
149kb
20- همانند سازیDNA  -نمونه2
215kb
21- ایمنی سلولی
103kb
22- کلون کردن درخت کاج
133kb
23- فاگوسیتوز
22kb
24- چرخه زندگی سرخس
175kb
25-بخش های مو
78kb
26- مکانیسم همل هورمون استروئیدی
64kb
27- عملکرد هورمون آلدوسترن
58kb
28- اسپرم زایی
47kb
29- خور تنظیمی منفی
71kb
30-تنظیم چرخه سلولی
66kb
31- جهش کروموزومی
179kb
32- تخمک زایی
6kb
33- کروموزوم
91kb
34- اپی نفرین و قلب
78kb
35- آشنایی با مراحل میوز
163kb
36- همانند سازی DNA باکتری
80kb
37- عملکرد بخش حلزونی گوش
74kb
38- انتقال پیام عصبی در نورون
47kb
39- سیناپس نورون-میون
97kb
40- مراحل چرخه سلولی
449kb
41- رشد جنین در رحم
254kb
42- هدایت پیوسته و جهشی در نورون
36kb
43- عملکرد هورمون ها
68kb
44- ساختار مغز
88kb
45- پتانسیل الکتریکی غشاء
30kb
46- خط جانبی ماهی ها
51kb
47- هدایت و انتقال پیام در نورون
28kb
48- فاگوسیتوز و اگزوسیتوز
40kb
49- میتوز در سلول گیاهی
38kb
50- گسترش سلول های سرطانی
67kb
51- هم یوغی باکتری ها
651kb
52- عملکرد نورون
    357kb     
53-پیک ثانویه
10kb
54-کانال های دریچه دار سدیمی-پتاسیمی کلیک کنید 1/22M
55-سیناپس کلیک کنید 467kb
56-کانال های کلسیمی غشا کلیک کنید 788kb
57-مبادله متقابل سدیم-کلسیم کلیک کنید 18kb
58-تولید پادتن کلیک کنید 745kb
59-سیناپس نورون -میون کلیک کنید 667kb
60-پمپ سدیم- پتاسیم کلیک کنید 651kb
61-عمل گیرنده های درون سلولی کلیک کنید 399kb
62-میوز سلول جانوری کلیک کنید 826kb
63-همانند سازی DNA کلیک کنید 981kb
64-جهش کروموزومی کلیک کنید 408kb
65-عمل هورمون اپی نفرین کلیک کنید 620kb
66-کانال های غشایی کلیک کنید 12kb
67-عمل لنفوسیت ها کلیک کنید 763kb
68-عمل لنفوسیت T کلیک کنید 431kb
69-عمل پادتن ها کلیک کنید 983kb

 

بازديد : 131108 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

_NOANONCOMMENTS