بلاگ زیست 1

زیست شناسی zist1

زیست شناسی طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهد که به موضوعات و رشته های مختلف تقسیم می شوند آموزش زیست درپکیج زیست کنکور

از جمله مهمترین سؤالات آن پنج اصل مرتبط با یکدیگر است:

1- سلول ها واحد اساسی حیات هستند. (نظریه سلولی)

2- گونه های جدید و صفات موروثی محصول تکامل هستند.

  1. ژن ها واحد اساسی وراثت هستند.
  2. جانداران محیط داخلی خود را برای حفظ حالت پایدار حفظ می کنند.
  3. موجودات زنده انرژی مصرف می کنند و آن را به چیز دیگری تبدیل می کنند.

این دوره بر زیست شناسی سلولی و مولکولی تمرکز دارد. ابتدا مولکول های بیولوژیکی مورد بررسی قرار می گیرند و سپس فضای داخلی سلول بررسی می شود. ساختار DNA و RNA مشخص شده است. شبیه سازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن را آموزش می دهد. در نهایت تقسیم سلولی، میتوز و میوز آموزش داده می شود و در ادامه فیلم ها و درس های مربوط به درس ارائه می شود.

در زیر لیستی از موضوعات تحت پوشش این راهنما آمده است:
درس اول: زیست مولکول ها
درس دوم: سلول ها
درس سوم: پروتئین
درس 4: ساختار اسید نوکلئیک – DNA و RNA
درس 5: همانند سازی
درس 6: رونویسی
درس 7: ترجمه
درس 8: تنظیم بیان ژن
درس 9: تقسیم سلولی – کروموزوم – چرخه سلولی – میتوز – میوز

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *